Inici / Actualitat / MOLT IMPORTANT!

03 Gener 2024

MOLT IMPORTANT!

Complement de l'ajut de vaques alletants

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT!!!!

L’ajut de vaques alletants té un complement d'un 10% més pels animals de races autòctones. El Ministeri ja ha demanat a la FEBRUPI que li cal un llistat de tots els animals inscrits al Llibre genealògic a dia 01-01-2024 per poder fer el pagament complementari quan s'escaigui. Per tant, cal que totes les explotacions tinguin actualitzats els seus animals presents a 01-01-2024, NO N' HI HA PROU AMB ESTAR L'EXPLOTACIÓ INSCRITA.
Les dades que la FEBRUPI enviï al Ministeri es creuaran amb els animals que els consten a ells al GTR, LES EXPLOTACIONS QUE NO HO TINGUIN AL DIA NO COBRARAN EL COMPLEMENT.
La FEBRUPI té com a màxim per enviar el llistat el dia 15 de gener de 2024, passada aquesta data no es podrà fer cap modificació al llistat enviat.
CAL ACTUALITZAR TOTS ELS ANIMALS DEL LLIBRE GENEALÒGIC!!!!

Per actualitzar els animals cal que ens feu arribar abans del 15 de gener el llistat del GTR de les vostres explotacions.

INSTRUCCIONS PER DEMANAR EL LLISTAT AL GTR

Per actualitzar els animals al programa de control de la FEBRUPI, cal que ens envieu un llistat del GTR actual amb els animals que voleu inscriure (vaques i recria major de 6 mesos). Per treure aquest llistat heu de seguir aquests passos:
Entrar al GTR a l’apartat de boví i anar al cap d’avall de tot que posa “generació d’informes”, aquí s’obrirà una pantalla i a tipus d’informe seleccionar “relació animals (new)”, a estat seleccionar “presents” i per últim a l’apartat del NIF titular posar-hi el vostre DNI o CIF, en cas de persones jurídiques, i clicar a la pestanya de “generar informe”. Passats, més o menys, uns 10 minuts des de que s’ha demanat l’informe, heu d’anar a l’apartat d’administració i a “consulta de processos” us podreu descarregar el llistat.
El llistat descarregat l’heu d’enviar a la FEBRUPI per mail bruna@brunadelspirineus.cat amb el nom de l’explotació i la data de sol·licitud del llistat.

MOLT IMPORTANT MARCAR ELS ANIMALS MENORS DE 24 MESOS QUE SÓN RECRIES DE L’EXPLOTACIÓ I REPASSAR QUE HI HAGI TOTS ELS ANIMALS DE L’EXPLOTACIÓ, SIGUIN A L’EXPLOTACIÓ O SIGUIN A PASTURES.