Inici / Actualitat / NOTA: ENTRADA VEDELLS CENTRE DE TESTATGE BELLESTAR (Sèrie 36 2022-23)

15 Octubre 2022

NOTA: ENTRADA VEDELLS CENTRE DE TESTATGE BELLESTAR (Sèrie 36 2022-23)

14 d’octubre de 2022

Benvolguts/des,

El proper 2 de novembre es realitzarà l’entrada de vedells a Bellestar, es podran entrar els vedells seguint dues modalitats, compra per part de Februpi i pupilatge.

Data màxima per inscriure un animal: 24 d’octubre

MODALITAT COMPRA:
• La Federació comprarà els vedells amb un preu fix de 1.000 € / vedell més IVA.
• Si el vedell acabat el testatge obté un QUALIFICAT (sense defectes i amb un
creixement superior a la mitjana del grup) el ramader rebrà una bonifcació del
50 % del preu fnal adjudicat a la subhasta (descomptats els 1,000 € inicials).
• Tots els vedells QUALIFICATS aniran a Subhasta.
• El ramader d’origen no té cap prioritat de compra a la subhasta.

Característiques que han de tenir els vedells per la compra:

• Pares i mares controlats
• Pes mínim de 230 kg
• No portador del gen cuixat
• No tacat
• Pares controlats i verifcats
• Creixement igual o superior a 1 kg durant el període naixement/deslletament.
• Les explotacions amb avaluacions genètiques fetes tindran prioritat.
Les explotacions interessades en vendre algun vedell poseu-vos en contacte amb la
Federació tant aviat com us sigui possible.

MODALITAT PUPILATGE:
• El ramader és en tot moment el propietari de l’animal.
• El ramader paga el transport d’anada i tornada al centre així com l’estada.
• Si el vedell supera el testatge el ramader podrà optar per portar el vedell a la
subhasta o no al preu que ell mateix fixi.
• En cas de mort de l’animal aquesta serà assumida pel ramader.
• El cost del pupilatge serà de 350 euros, si el ramaders facilita tota
la informació de l’animal abans de l’1 de desembre es farà un
descompte de 100 euros al cost del testatge.

NOTA: L’animal que no es pugui garantir la seva filiació serà
DESQUALIFICAT

Contacte: Februpi: 93 821 41 24 (Montse)
Martí : 667 52 35 77