Inici / Actualitat / Nova entrada de vedells al centre de testatge de Bellestar

16 Maig 2024

Nova entrada de vedells al centre de testatge de Bellestar

16 de maig de 2024

Benvolguts/des,

El proper 6 DE JUNY es realitzarà l’entrada de vedells a Bellestar, es podran entrar els vedells seguint dues modalitats, compra per part de Februpi i pupilatge.

Data màxima per inscriure un animal: 31 de maig

MODALITAT COMPRA:
• La Federació comprarà els vedells amb un preu fix de 1.000€ /vedell més IVA
• Si el vedell acaba el testatge obtenint una valoració de QUALIFICAT (sense defectes i amb un creixement superior a la mitjana del grup) el ramader rebrà una bonificació del
50 % del preu final adjudicat a la subhasta (descomptats els 1.000€ inicials)
• Tots els vedells QUALIFICATS aniran a Subhasta.
• El ramader d’origen no té cap prioritat de compra a la subhasta.
Característiues que han de tenir els vedells per la compra:
• Pares i mares controlats
• Pes mínim de 230 kg
• No portador del gen cuixat
• No tacat
• Pares controlats i verificats
• Creixement igual o superior a 1 kg durant el període naixement/deslletament.
• Les explotacions amb avaluacions genètiques fetes tindran prioritat.

Les explotacions interessades en vendre algun vedell poseu-vos en contacte amb la
Federació tant aviat com us sigui possible.

MODALITAT PUPILATGE:
• El ramader és en tot moment el propietari de l’animal.
• El ramader paga el transport d’anada i tornada al centre així com l’estada.
• Si el vedell supera el testatge el ramader podrà optar per portar el vedell a la
subhasta o no al preu que ell mateix fixi.
• En cas de mort de l’animal aquesta serà assumida pel ramader.
El cost del pupilatge serà de 350 euros, si el ramaders facilita tota la informació de l’animal abans del 6 de juliol es farà un descompte de 100 euros al cost del testatge

ALTRES REQUISITS D’ENTRADA D’ANIMALS:

S’HA DE FER UN ANÀLISI DE SANG PREVI A L’ENTRADA DE:

IBR / BVD / Neospora / Besnoita / Brucel·losi / Neospora / Paratuberculosi

NOTA: L’animal que no es pugui garantir la seva filiació serà DESQUALIFICAT

Contacte: Februpi: 93 821 41 24 (Montse)
Martí : 667 52 35 77