Inici / Altres webs

Informació

Enllaços amb altres pàgines de raça Bruna

Ramaders de Muntanya del Berguedà
http://www.ramadersbergueda.com

Associació Ramadera de la Raça Bruna dels Pirineus de Cerdanya
http://www.bellver.org/entitats_asociacions/r_bruna.htm

Associació Professional de Ramaders de Bruna dels Pirineus del Pallars Sobrià
http://www.vacabruna.com

Consell regulador de la indicació geogràfica protegida "vedella dels Pirineus Catalans"
http://www.invac.org

Vall de Ribes
http://www.vallderibes.com/

Enllaços amb altres pàgines de races bovines de carn

Races mundials
http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle

Races europees
http://www.tiho-hannover.de/einricht/zucht/eaap/index.htm

Races franceses
http://www.inapg.inra.fr/dsa/especes/bovins.htm

Races portugueses
http://www.inia.min-agricultura.pt

Projecte races bovines europees
http://quiro.uab.es/fair1_ct95_0702

FAO-Diversitat Genètica Animal
http://dad.fao.org

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
http://www.mapa.es

Servei de Producció Ramadera (DARP)
http://www.gencat.net/darp/ramader.htm

RuralCat
http://www.ruralcat.net