Inici / La Raça Bruna

La Raça Bruna

LEGISLACIÓ

DOGC

Ordre de 24 d'agost de 1990, de creació del Llibre genealògic de la raça Bruna dels Pirineus (DOGC núm. 1344, de 17.9.1990)
Document

Resolució de 10 de setembre de 1990, sobre reglamentació del Llibre genealògic de la raça Bruna dels Pirineus (DOGC núm. 1349, de 1.10.1990)
Document

Ordre de 30 de gener de 2002, per la qual es fixa el procediment per a la tramitació dels ajuts als productors de bestiar boví, oví i cabrum, establerts per les respectives organitzacions comuns del mercat, per a l'any 2002 (DOGC núm.3568, de 05.02.2002)

Ordre de 21 de desembre de 1994, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació de Qualitat Vedella dels Pirineus Catalans i del seu Consell. (DOGC núm 1999 de 18.1.1995)

BOE

Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes.
Document