Inici / Februpi

Objectius Februpi

.1. Fomentar la millora i l'expansió de la raça Bruna dels Pirineus.
.2. Promoure les associacions comarcals per fomentar la raça Bruna dels Pirineus.
.3. Recolzar i coordinar les actuacions de les associacions locals i comarcals en la millora de la raça.
.4. Coordinar i promoure la realització de fires i certàmens que palessin les qualitats de la raça.
.5. Incrementar la productivitat dels ramats de la raça millorant el maneig i gestió dels mateixos i l'aprofitament dels recursos.
.6. Promoure l'obtenció d'un producte final de qualitat i uns canals de comercialització propis per incrementar el valor afegit de l'activitat ramadera.
.7. Realitzar quantes altres accions siguin necessàries per la promoció, gestió i foment del Llibre Genealògic de la raça Bruna dels Pirineus.
.8. Representar i defensar els interessos de les associacions integrats davant organismes públics i privats.
.9. Qualsevol altre que reporti beneficis pels ramaders criadors de la Bruna dels Pirineus així com els mateixos animals.

Estructura organitzativa

Josep Mª

President
Josep Mª Moga i Cortinat

Marti

Gerent
Martí Orriols i Soler

Anna

Vicepresidenta i vocal Pallars Sobirà
Anna Vidal i Cortina

Ramon Font

Vicepresident i vocal Pallars Jussà
Ramon Font i Juanati

Just

Vocal Alta Ribagorça
Just Sala i Escales

Amadeu

Vocal Alt Urgell
Amadeu Ribot

Mònica

Vocal Berguedà, Osona i Solsonès
Mònica Pont i Balcells

Xavier

Tresorer i vocal Cerdanya
Xavier Puig i Muñiz

Raimon

Vocal Ripollès
Raimon Mir i Muntadas

Jesus

Responsable Programa Millora Genètica
Jesús Piedrafita Arilla

Marta

Tècnica del Programa de Millora
Marta Fina i Pla