Inici / La Raça Bruna

La Raça Bruna

INFORMACIÓ TÈCNICA

Guia pràctica correcta d'higiene de la vaca alletant

Amb aquesta guia, es preten informar al ramader sobre què és i què no és una pràctica correcta d'higiene, indicant aquells aspectes que li permitin millorar la producció dins de la seva explotació, garantitzar una excel·lent qualitat dels seus productes, tal i com venen demanant els consumidors finals, així com adequar-se als estàndards de qualitat higienico-sanitaris demanats per tercers països, afavorint així l'exportació de les produccions de vacú i especialment les carns de vacú de qualitat diferenciada. Document

El gen cuixat
Document

Guia pràctica correcta d'higiene del vacú d'engreix

Amb aquesta guia es preten informar al ramader sobre què és i què no és una pràctica correcta d'higiene, indicant aquells aspectes que li permetin millorar la producció dins la seva explotació, garantitzar una excel·lent qualitat dels seus productes, tal i com venen demanant els consumidors finals, així com adequar-se als estàndards de qualitat higienico-sanitaris demanats per tercers països, afavorint així l'exportació de les produccions de vacú.
Document

Valoració de l'aptitud càrnia (I)
Document

Valoració de l'aptitud càrnia (II)
Document