Inici / La Raça Bruna

La Raça Bruna

PROGRAMA DE CONTROL

Introducció

El control de rendiments és una eina bàsica per a la millora de la productivitat ramadera. Sovint es pensa que té com a únic objectiu la millora genètica del ramat, principalment pel que fa a la selecció dels animals. No obstant això, com podrà apreciar-se en les pàgines que segueixen, el programa de control de rendiments de la raça Bruna dels Pirineus pretén tenir majors ambicions i de fet proporciona informació per a la gestió del Llibre Genealògic de la raça, dades elaborades que permeten comparar productivament l'explotació de cada ramader amb les d'altres ramaders i, finalment, una sèrie d'informacions referents a dades estadístiques d'interès per a l'Administració.

Per un ramader, el control de rendiments té un interès immediat, ja que li permet conèixer amb precisió tot el que va succeint en la seva explotació. La memòria humana és limitada i tendeix a retenir sols les dades i els fets extraordinaris, la qual cosa dóna lloc a una imatge poc precisa - distorsionada fins i tot- de les propietats dels nostres animals. Per portar a terme la millora genètica del ramat s'aprofiten les petites diferències existents entre els animals. Per a qualsevol ramader és obvi que hi ha pocs animals qualificats de molt bons, que també n'hi ha pocs que siguin de qualitat molt inferior, i que -finalment- la major part dels animals es troben agrupats al voltant d'una mitjana, amb diferències relativament petites que solament poden avaluar-se quan es quantifiquen per mitjà del control de rendiments. La millora del ramat per mitjans genètics és conseqüentment un procés lent, que requereix grans dosis de paciència, com també una perspectiva de treball a mitjà i llarg termini.

Un control eficaç suposa anotar cada dia tots els fets rellevants que es detecten en la ramaderia: cobriments, parts, pesades, etc., i enviar els registres al centre on es processin les dades com més aviat millor, preferentment en comunicats mensuals. La presa de dades s'ha de convertir en una feina més de l'explotació; només així, podrem conèixer efectivament els nostres animals i quina és la situació real del ramat. Els tècnics seran els encarregats d'elaborar la informació recollida, de manera que el ramader disposi d'un historial actualitzat de cadascun dels seus reproductors (vaques i toros), del valor genètic d'aquests, i d'una descripció global de la seva ramaderia en valors absoluts i en comparació amb les altres. Tot programa de control de rendiments consisteix en un conjunt de mòduls que genèricament podem agrupar en tres capítols:

 • Recollida de dades de camp.
  Document
 • Registre en suport informàtic, previ filtratge de la informació
  Document
 • Informació que reverteix al ramader i a l'administració
  Document

Avaluació de reproductors

El control de rendiments permet l'avaluació de reporductors.
Document

Impresos de recollida de dades (en format pdf)

SOL·LICITUD DE INSCRIPCIÓ: Posar-se en contacte amb la FEBRUPI

Impresos de recollida de dades (en format doc)

SOL·LICITUD DE INSCRIPCIÓ: Posar-se en contacte amb la FEBRUPI

Llistats d'ordinador

 • Fitxa individual de Vaca
  Document
 • Fitxa individual de Toro
  Document
 • Carta genealògica de Vedell
  Document
 • Rànquing de VAQUES de l'explotació
  Document
 • Rànquing de TOROS de l'explotació
  Document
 • Certificat de Control de Rendiments
  Document

Resultats del control de rendiments

Qué fer amb la informació recollida?

1. Podeu enviar-la per correu ordinari a:

Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus
Crta de Solsona, 7 baixos
08600 Berga
Barcelona

2. Pot enviar-se també una copia dels formularis omplerts per fax:

Número de Fax.: 93 822 19 49

3. Podeu enviar-la per correu electrònic a les següents adreces:

programa@brunadelspirineus.cat
bruna@brunadelspirineus.cat

4. Per a qualsevol dubte o consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus
Tel.: 93 821 41 24

Al gerent de la raça, el Sr. Martí Orriols i Soler
Tel.: 667 52 35 77
Correu electrònic: gerent@brunadelspirineus.cat

5. Per a enviar un sms com a Comunicat de Pesada als Deslletament:

Núm.: 661 29 28 40